Česká Beseda

O nás


Česká beseda

Dům č. p.  20/I  je historicky doložen od roku 1527. Za dobu své existence vystřídal mnoho více i méně významných majitelů a v důsledku několika požárů, požadavků doby i změn svého určení prošel četnými přestavbami a úpravami. Nejvýznamnější období jeho existence se pojí s rodinou Havlových, do jejichž vlastnictví se dům dostal v roce 1865. Hostinský Václav Havel dům upravil na hostinec zvaný „u Havlů“, který se již od svých počátků stal centrem „českého“ společenského života v Podještědí.

 

Pohled na čelní fasádu po roce 1869Po založení českodubské sekce vlasteneckého spolku Česká beseda v roce 1869 sloužil jako jeho oficiální sídlo a působiště, v budově byla umístěna spolková knihovna, besední místnost i společenský sál. Hostinec původně nazývaný „u Havlů“ začal být nazýván „Českou besedou“. V tomto domě se 1. prosince 1886 narodila budoucí významná podještědská osobnost, řídící učitel a zakladatel českodubského muzea, Václav Havel. Roku 1888 se v budově České besedy usídlil spolu se spolkem Česká beseda a s hostincem Havlových také znovuobnovený Sokol Český Dub. V tuto dobu byl hostinec České besedy dokonce rozšířen o zadní trakt s tělocvičnou. Po odchodu Sokola v roce 1904 nebyly některé části budovy České besedy již využívány a roku 1911 převzala budovu Jednota pracujícího lidu v Českém Dubě. Část původního hostince byla upravena na konzum a v domě byla zřízena Česká občanská záložna. V tělocvičně sloužící dříve Sokolům začali nově působit členové Dělnické tělocvičné jednoty.

 

Budova kina Český Dub v roce 2013K nejvýznamnější změně určení i vzhledu budovy došlo ve čtyřicátých letech 20. století, kdy ji po krátkém období ve vlastnictví města, tehdy již s tradicí promítání filmů, odkoupil Československý státní film. Budova byla přestavěna na samostatné, tehdy moderní kino, s kapacitou 166 diváků. Kino svému účelu sloužilo až do svého ekonomického skonu v roce 2007. Následně byly prostory, v tuto dobu s již velmi zastaralým technickým vybavením, využívány k pořádání příležitostných představení ochotnických divadelních souborů či videoprojekcí.

 

Současný vzhled České Besedy

Stavební rekonstrukce budovy České besedy, která proběhla v letech 2017 - 2018, umožňuje její důstojný návrat do veřejného kulturně-společenského života Českého Dubu. Po mnoha desetiletích vzhledu poznamenaného předchozími památkově nepříliš citlivými úpravami, které objektu odňaly jeho historický charakter, se budova vrací zpátky do společenského života, odkazujíc se na doby své největší slávy.  V tomto ohledu má své opodstatnění nejen obnovení původního vzhledu budovy, ale také návrat k tradici jejího názvu, připomínající významnou historicko-společenskou epochu českodubské České besedy.


Základní informace

Projektová dokumentace: Valbek, spol. s r.o.
Zodpovědný projektant: Ing. Veronika Dlouhá
Stavební firma DKK Stav s r.o. - Liberec
Jevištní technika GRADIOR, spol. s r.o. - Brno
Teleskopická tribuna hlediště Kovostal, s r.o. - Uherské Hradiště

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie