Česká Beseda

Divadelní soubory

Současný kulturní a společenský život v Českém Dubu a v Podještědí navazuje na dlouholetou a bohatou tradici, kterou zajišťovali zejména členové zdejší obce sokolské.

Psal se rok 1924 a sokolové budují v místní tělocvičně loutkové divadlo, které se až do roku 1966 těší velké oblibě.

Poválečné období od roku 1945 dalo podnět k založení ochotnického divadelního spolku VOJAN, nesoucí jméno slavného českého divadelního herce Eduarda Vojana. Spolek si brzy získal zasloužené uznání  nejen mezi místními, ale i přespolními obyvateli kraje. V jeho řadách se objevila celá řada místních talentovaných amatérských herců. Repertoár zdobily kromě klasických divadelních her i zpěvohry a lidové operety. Zlatou éru ochotnického působení ukončil rok 1963, kdy nastala téměř desetiletá odmlka.

Zlomovým rokem pro kulturní život na Českodubsku se stal rok 1972. Svou činnost obnovilo jak loutkové divadlo s „novými“ členy, tak i ochotníci. Obnovené působení spolků přilákalo mnoho dětských i dospělých diváků. Členy ochotnického souboru se stali i žáci základní školy, kteří spolu s dospělými připravili několik představení pro dětské obecenstvo.

Rok 1978 přinesl druhou odmlku v aktivní činnosti místních ochotníků, která byla na krátkou dobu přerušena v letech 1986 – 1988. S příchodem sametové revoluce se zdálo, že divadelní soubor Vojan navždy ukončil svou činnost díky demolici zdejší divadelní scény. Nestalo se, na ochotnické tradice divadelní spolek aktivně navázal v roce 2002 divadelní hrou HUBIČKA od D. Čemusové (2003), KOŠILKA od O. Zelenky (2004) a DÍVČÍ VÁLKOU od F. R. Čecha (2005).

Posledním zlomovým rokem pro českodubské divadelnictví se stal rok 2006. Velký zájem o amatérské divadelnictví způsobil, že z jednoho divadelního uskupení vznikly dva samostatné soubory Divadelní společnost Vojan z. s.Sdružení divadelních souborů Český Dub, z.s.. 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie